FAQ

FAQ / Ndihmë

Si e lehtëson kollën Flavamed?

Flavamed, për shkak të veprimit të saj të dyfishtë, eliminon armikun tonë në mënyrë të efektshme.

Efektivisht shkarkon gëlbazën; Lehtëson kollitjen.

Hollon sputumin në
mënyrë efektive
Lehtëson
frymëmarrjen