Mësoni

Gjatë sëmundjes, kolla mund të marrë forma të ndryshme:

Kolla e thatë

Ndodh zakonisht në fazat e para të infeksionit. Shkaktohet nga procesi inflamator i traktit respirator. Nuk karakterizohet nga sekrecione.

Download MP3 File

Kolla e njomë

Ndërsa infeksioni progreson, kolla ndryshon nga e thatë në të njomë dhe shoqërohet me grumbullim sekrecionesh në traktin respirator, të cilat eliminohen nga organizmi nëpërmjet kollitjes.

Download MP3 File

Licenca bazohet ne: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en_CA

Hollon sputumin në
mënyrë efektive
Lehtëson
frymëmarrjen