Bronkoektazia

Bronkoektazia

Bronkoektazia përfshin ndryshimet që rrjedhin nga dëmtimi i përhershëm i murit bronkial si rezultat i proceseve inflamatore.

Në bronkoektazi ndodh deformim dhe zgjerim i tepërt bronkial, duke penguar eliminimin e sekretimit nga rruget e ajrit, duke shkaktuar infeksione përsëritëse, procese inflamatore dhe më tej viktima.

Në pacientët me bronkoektazi është vërejtur kollë e vazhdueshme me nxjerrje të një sasie të madhe sputumi, sidomos në mëngjes, menjëherë pasi zgjohen nga gjumi.

Në rastet e sputumit purulent, i prekur nga infeksioni bakterial, zakonisht mjeku rekomandon terapi me antibiotikë.

Në rastet më të vështira mund të kërkohet ndërhyrje kirurgjike.

Dëshironi të testoni njohuritë tuaja?

Konsultohuni me mjekun në lidhje me metodat e përshtatshme të trajtimit.

[ Printo ]

Testim

Pyetje 1

Bronkoektazia është zgjerimi patologjik, i pakthyeshëm i bronkeve
kryesore.

Po 
Jo  


Pyetje 2

Një pacient me bronkoektazi nxjerr vëllime të mëdha sputumi.

Po 
Jo  


Pyetje 3

Shpesh, kur ka sputum purulent, mjeku zakonisht përshkruan
terapi me antibiotikë.

Po 
Jo  


Hollon sputumin në
mënyrë efektive
Lehtëson
frymëmarrjen