Emfizema pulmonare

Emfizema pulmonare

Emfizema pulmonare është një mbushje e tepërt e alveolave të mushkërive me ajër, duke shkaktuar humbjen e elasticitetit alveolar dhe rupturën e mureve.

Si rezultat, numri i alveolave bëhet gjithnjë e më i reduktuar, ndërsa madhësia e fshikëzave të ajrit rritet, duke shkaktuar humbjen graduale të elasticitetit të mushkërive, gjë që zëvendësohet me ngurtësim në rritje të volumit te mushkërive.

Emfizema pulmonare mund të jetë një vazhdim i bronkitit kronik. Ajo gjithashtu mund të zhvillohet në individë të ekspozuar me tendosje të tepruar të frymëmarrjes, p.sh. muzikantë që luajnë në instrumente frymore, punëtorë të qelqit, etj.

Simptoma e parë e emfizemës mund të jetë dispnea gradualisht në rritje.

Terapia përfshin administrimin e barnave që zbusin rrugët e frymëmarrjes dhe lehtësojne nxjerrjen e sputumit.

Dëshironi të testoni njohuritë tuaja?

Konsultohuni me mjekun në lidhje me metodat e përshtatshme të trajtimit.

[ Printo ]

Testim

Pyetje 1

Emfizema pulmonare mund të zhvillohet në subjektet me bronkit kronik.

Po 
Jo  


Pyetje 2

Dispnea gradualisht në rritje mund të jetë simptomë e parë e emfizemës.

Po 
Jo  


Pyetje 3

Terapia e emfizemës përfshin, ndër të tjera, përdorimin e medikamenteve
qe lehtësojne kollitjen dhe nxjerrjen e sputumit nga rrugët e frymëmarrjes.

Po 
Jo  


Hollon sputumin në
mënyrë efektive
Lehtëson
frymëmarrjen