Mukovisdoza

Mukovisdoza

Mukovisdoza është një sëmundje e trashëguar gjenetikisht.

Organizmi i personit të prekur sekreton me tepricë mukus me viskozitet të dendur, gje që çon në çrregullime në të gjitha organet me gjëndra, kryesisht në frymëmarrje, në sistemin gastrik dhe në atë riprodhues.

Pacientët me mukovisdozë kanë rritje të ngadalshme, shtim të pakët në peshë dhe lodhen shpejt. Përveç kësaj, lëngjet tretëse të ushqimit akumulohen në pankreas dhe e dëmtojnë këtë organ, gjë që i çon disa pacientë në intolerancë ndaj glukozës ose diabet.

Studimet gjenetike janë vendimtare për konfirmimin e diagnozës.

Dëshironi të testoni njohuritë tuaja?

Konsultohuni me mjekun në lidhje me metodat e përshtatshme të trajtimit.

[ Printo ]

Testim

Pyetje 1

Mukovisdoza është një sëmundje gjenetikisht e trashëgueshme.

Po 
Jo  


Pyetje 2

Shkaku i fibrozës cistike është prodhimi i tepërt i mukusit të hollë,
ndër të tjera në kanalet e bronkiale dhe pankreatike.

Po 
Jo  


Pyetje 3

Studimet gjenetike janë vendimtare për konfirmimin e diagnozës.

Po 
Jo  


Hollon sputumin në
mënyrë efektive
Lehtëson
frymëmarrjen